Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna działa na terenie Zakopanego, miasta w województwie małopolskim, będącego największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim sąsiedztwie Tatr.. Zakopane jest dużym ośrodkiem turystycznym rocznie odwiedzanym przez kilka milionów turystów. Nieformalnie nazywane jest zimową stolicą Polski. Ośrodek sportów zimowych i turystyki górskiej.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna powstała w 1996, najpierw jako szkoła podstawowa. Później przekształcona została w szkołę dziewięcioletnią zapewniającą   kształcenie w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Nasza szkoła może pochwalić się wychowywaniem zdolnych i szczęśliwych dzieci, które rozwijają  swoją kreatywność, twórczy potencjał na wielu płaszczyznach: muzycznej, plastycznej i literackiej. Uczniowie uczą się w przyjaznej, wręcz domowej atmosferze. Klasy są nieliczne, najwyżej kilkunastoosobowe. Nikt tutaj nie jest anonimowy. Do każdego ucznia nauczyciele podchodzą  indywidualnie, co często przeradza się w wieloletnie przyjaźnie.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna  jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest szkołą eksperymentalną, jedyną taką placówką w Polsce finansowaną przez ministerstwo. Część oferty jest realizowana również dzięki darowiznom rodziców.
Szkołą opiekują się naukowcy z Katedry Badań Edukacyjnych, Zakładu Pedagogiki Twórczości  Uniwersytetu Łódzkiego.

POSA realizuje program szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie przedmiotów ogólnokształcących osiągając bardzo dobre wyniki o czym świadczą, między innymi, wyniki testów kompetencyjnych, które plasują szkołę artystyczną w czołówce rankingu szkół małopolskich.

Innowacyjna działalność szkoły polega na tym, że obowiązkowy. ramowy plan zajęć wyznaczany przez Ministerstwo Edukacji poszerzony został o przedmioty artystyczne, które nadają charakter i kształtują jej profil.
Programy  dziedzinie muzyki, plastyki i literatury są programami autorskimi, skonstruowanymi specjalnie na potrzeby POSA. Co ważne, przedmioty artystyczne prowadzą w większości nauczyciele będący jednocześnie czynnymi artystami. W klasach I-VI uczniowie otrzymują ofertę edukacyjną poszerzoną o przedmioty ze wszystkich artystycznych dziedzin. Po klasie VI decydują o swojej specjalizacji wybierając profil muzyczny, plastyczny lub literacki.

Tradycją szkoły są dwutygodniowe wyjazdy we wrześniu, na początku roku szkolnego nad morze na plenery artystyczne. Na zajęcia na plażę przenosi się niemal cała szkoła. Realizowany jest program ogólnokształcący, ale nacisk położony jest na zajęcia kreatywne. To czas na zrealizowanie różnego rodzaju warsztatów np. slamu poetyckiego czy filmowych.

Celem naszego eksperymentu jest przede wszystkim sprowokowanie i zmuszeni uczniów do samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia, wykształcenie poprzez wszechstronny, harmonijny i bezstresowy rozwój osobowości dziecka ludzi inteligentnych, otwartych na świat, wrażliwych i twórczych, świadomych odbiorców wszelkich dóbr kulturalnych oraz animatorów życia kulturalnego. Dlatego też w trakcie zajęć nauczyciele nastawieni są przede wszystkim na proces twórczy. Nie dążą do tego, by uczniowie byli perfekcyjni w poszczególnych dziedzinach. Chodzi o to, by rozwijali się wszechstronnie, tak, by po dziewięciu latach w naszej szkole mogli odkryć w sobie swoje możliwości, drzemiący w nich potencjał. Nie przeszkadza to oczywiście w tym, że w toku nauki powstają różnego rodzaju prace prezentowane na wystawach, pokazach, prezentacjach.
Sens takiego programu szkoły potwierdzają losy naszych absolwentów. Większość z nich prowadzi swoją dalszą drogę kształcenia w sposób ciekawy, kreatywny, nietuzinkowy.